เลขที่ : 12 ตำบล : บางปรอก อำเภอ : เมือง จังหวัด : ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ : 12001

เบอร์โทร : 02-581-5740 ,02-569-1169-70 แฟกซ์ :

เวลาเปิด-ปิด : 04.30 - 21.00 น.

จำนวน : 98 ร้านค้า

เจ้าของตลาด : เทศบาลเมืองปทุมธานี สำนักงานปลัดฯ

Website :

ผู้ที่ติดต่อ :คุณศิลาณี วิจิตรเกษม (ผอ.กองสาธารณสุข) e-mail :

ดูแผนที่


ภาพตลาด

สินค้าเด่นตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี
โปรโมชั่นตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี
กิจกรรมตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี

ยังไม่มีข้อมูล